Één maal per maand trekt de natuurgroep binnen de fotoclub er op uit om foto's te maken. Tijdens één van deze fotosessies slaat het weer om naar storm en regen.

Als alternatief wordt uitgeweken naar de brandweerkazerne in Ermelo waar een van onze leden werkzaam is.

Hier een overzicht van deze ochtend.